خسته مان كرده با "شجاعت در عمل نتيجه بصيرت در نظر است" . اصفهاني است از لهجه اش و اصرار بر لهجه اش معلوم است ، البته از كله اش هم ميشد حدس زد چرا كه اصفهاني اصيل بيشتر از پانصد تومن پول سلماني نميدهد ؛ عميقا دوست دارد مقتدر نشان دهد مدام آن جمله را تكرار ميكند لااقل جلسه اي يكبار و به نظر من چهار ستون بدنش از چنين اغراق بزرگي در عذاب . شرط بستم با ابرار و اصحاب كه متولد پنجاه و هفت است و جو را شكستم و پرسيدم و كف كرد ، ابرار و اصحاب هم.

/ 18 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اصفونی

پول پاش بديم

اصفونی

و لازم نيس

اصفونی

چون کامنت مفتيه

اصفونی

مشتری هميشگی وبلاگت آقای ترخيص الاذهان

اصفونی

می تونيم کامنت بذاريم

آنرولی

لابد به اين فکر می کند که در عملش بايد شجاعت نشان دهد.شايد به خاطر اين که احساس می کند بصيرت نظر دارد.به قول رانات تاگور کاريز خوش دارد خيال کند تمام آب های جهان برای اين هستند که در او بريزند.

سارا

آپ کردن بدون کامنت گذاری

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.