دل به دریا باید زد تا نفس اش گیر کند دلتنگی ! تا بمیرد تنهایی تا که آرام بگیرد جان .

/ 3 نظر / 4 بازدید
امیر

...و شاید برای جان گرفتن باید تنها شد / پیروز باشی

بهزاد

دل به دریا زدیم ,تشنه و سالهاست برای رسیدن به ساحلی دل به دریا زده ایم و به سمت شمال با انحنای 37 درجه جنوب شرقی از مدار استوا شنا می کنیم کماکان تشنه