" با این آبرو ریزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتگی ام را در روزنامه لاپاز از دست ندهم . اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه یازدهم منتقل شد ، بلکه به دلیل سرعت کورکورانه ای بود که قرن بیستم آمد . توسعه اسطوره شهر شد و همه چیز عوض شد . هواپیماها به پرواز در آمدند و کارمندی یک کیسه نامه را از یک هواپیمای یونکـــــر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد "

خاطرات دلبرکان سودازده ی من . گابریل گارسیا مارکز . ترجمه امیر حسین فطانت . نشر ایران 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مینا

قالبت فوق العادست! می دیش به من؟!