علي القاعده بايد يك وجه افتراقي بين متولد سال سگ با گاو باشد . اين جناب زودياك هم گفته من را تصديق ميكند . 

/ 5 نظر / 3 بازدید
ناربانو

نه بابا هممون ادميزاديم .. اخلاقمون سگيه مثل گاو هم هستيم ..البته دور از جون خيليا

nilram

زیستن به عصر سگی شباهتش بیش از تولد به نام هر حیوانی است.

nilram

یه سری بزن به این id در messenger nilramm@yahoo.com منتظریم جانا

آنرولی

اگر نباشد آن وقت تکليف چه خواهد شد؟

نغمه

احیانا همه دانش ها با هم فامیلن؟