_ببينيد اينكه شما به هر چه كه كوچكترين شكي داشته باشيد گير ميدهيد قابل درك اما من ميخواهم بدانم اصولا چرا من ؟!
_سئوالت احمقانه است
_چرا ؟؟
_اين سئوالت هم احمقانه است .

/ 6 نظر / 3 بازدید
نوشين

اخه مشکل اينه که احمقانه هم احمقانه است.... (حقیقی باشیم در دنیای مجازي)