دیروز بردم دیسک و صفحه کلاج  ماشینم را پیش آقای لنت کوب . برایم سئوال مانده بود این لنت کوبی و دیسک کوبی یعنی چه ! مغازه خاک گرفته ای داشت که بیشتر به قبرستان ضایعات  اوراقی میزد .  آدم جالبی بود صاحبش . عینک ته استکانی اش هم باعث نمیشد که موقع حرف زدن باز هم به صورت فیزیکی روی صورتم زوم نکند . سئوالی میپرسیدم سریع دست از کار میکشید و دستگاهش را خاموش میکرد و توی فاصله پنج شاید شش سانتی متری صورتم چشم های ریزش را درشت میکرد ،  نگاهم میکرد و جوابم را میداد ال بته فاصله تخمینی بود چراکه اولین بار چنان غیر منتظره بود که از ترس نزدیک بود سنگکوب کنم ؛ فکر کنم دقیقاٌ سه بار سئوال کردم که هر سه بار قبضه روح شدم تا بی خیال شد و فهمید جوابم را گرفتم و برگشت سر کارش . همه در و دیوار آنجا اسرار آمیز و دلچسب بود مثل آن دیسک کامیون مایلری که حدوداٌ به حساب من ۶۴ سال عمر داشت ؛ گمانم یکی از کامیونهای ارتش متفقین  در زمان جنگ بین الملل دوم که از آنجا رد میشده دیسک و صفحه تمام کرده بدبخت ! راستش جسارتش را نداشتم بپرسم .
/ 7 نظر / 3 بازدید
بنفشه

ياد فيلمي افتادم كه شون پن بازي مي كرد و اسمش يادم نيست ولي.كه ماشينش قرمز بود و توي يك شهر دور افتاده موند كه موند...

دنیا

این جمله ی اولت را نمی دانم من بد می خونم یا واقعن یه جوریه؟! "دیروز بردم کوبیدیم دیسک و صفحه کلاج اتول را سخت کوبیدم "

سما

حکایتی دارد این گاراژها و لنت کوبی های وجب به وجب این شهر ... اما کاش حکایت دیسک کامیون را جویا می شدی ! به گمانم می ارزید به قبض روح شدن ...

دنیا

کوبیدنی می باشد لنت و دیسک؟ فکر کردم تعوریضش می کنن آخرش دیگه.. [نیشخند] بعدنش هم.. اوهوم! دمپایی! چه چیزی راحت تر از دمپایی؟ انقده خوبه [نیشخند]

...

بالخره این لنت کوبی ودیسک کوبی یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

sasa

من اومدم. مگه این ملک النسا میذاره که من حتی این رایانه ی بدبخت رو نظاره کنم؟؟؟؟ آخیش. آپم. [نیشخند]