از روی ابرها ؛ دقیقاٌ جایش معلوم نیست کجا اما یک جایی آن بالا تر ها یک دعوتنامه برای کافه آمده که از شما دعوت میشود در یک دعوت وبلاگی حضور بهم برسانید و بفرمایئد چه چیزی حال شما و زمین را با هم به هم میزند ؟ نظر خاصی ندارم فقط یک درخواست هست که لطفاٌ دست اندرکاران را بفرمایئد یک تدبیری لحاظ کنند که زمین الی یوم القیامه گرد و قلمبه بماند که هی دور خودمان بچرخیم و روح جناب گالیله را شاد کرده باشیم . 

/ 6 نظر / 3 بازدید
امین ف

شما که دارید ارزویتان را سابمیت می فرمایید،لطف بنمایید همین آرزورا برای "کان" نیز بفرمایید که ما دیگر کارمان به فرم پر کدن و این ها نکشد

امین ف

عادت ندارم 2 روز پشت هم ننوشته باشی

امین ف

عادت ندارم 2 روز پشت هم ننوشته باشی

نجات

گرد و قلمبه بماند ... [نیشخند] خوب برای این گردو قلمبه ماندنش تلاش بفرمایدد :)