باد به مقداری "جریان هوای موازی یا نا موازی " میگویند که از یک جهت به جهتی دیگر در حرکتند .

/ 2 نظر / 3 بازدید
بهناز

اونها که بی ستاره هستند، به حال خودشون رها شده اند و گوشه وبلاگ خاک می خورند ولی آنها که ستاره دارند مثل قاب نقاشی های مرموز و تاریخی، گه گاه چیز جدیدی توشون کشف می کنم و از ا ین که روی دیوار خونه ام جا خوش کردن، خوشحال می شم شاید هم مثل دانشجوهای ستاره دار باشند؛ بیشتر مورد توجه قرار دارن