نيمه هاي شب از شدت تشنگي از خواب بيدار ميشوم ، يقيناٌ به خاطر سرماي خوردگي آنهم توي چله ي زمستان است كه هيچ راه فراري براي آدم نميگذارد . انگار زمستان تمام زور اش را توي اين چند روزه دارد ميزند . يك ليوان آب برميدارم و كورمال كورمال برميگردم كنار تخت خوابم . پنجره اتاق پيرمرد چراغ اش روشن است گمانم وقت قرص خوردنش شده ، پير مرد زمستان و تابستانش يكي شده هميشه اين وقتهاي شب بيدار است .

/ 6 نظر / 3 بازدید
ملک نساء

کاس به جای توجه به قرصای پيرمرد به احتيجات دوروبريات توجه می کردی

سارا

سرمای خوردگی نه سرما خوردگی....

امين ف

گه بگيرند... يادم افتاد آنتي بيوتيك صبحمو نخوردم!

کاکتوس با عطر ياس

هر شب قبل از خوابيدن پشت پنجره می آيد و به بيرون نگاه ميکند ... از ۱ ماه پیش که ديدمش دیگر شبها خواب ندارم ... تا صبح پشت پنجره منتظر ميمانم تا از خواب بيدار شود و من بار ديگر بتوانم زيباييش را تحسين کنم ... میترسم که صبح خواب بمانم و نتوانم ببینمش ... نيمه شب است ... بيدار شده ... فکر کنم تشنه است ... يک ليوان آب در دستش میبینم ... نکند سرما خورده باشد ...!! واااااااای خدای من ... چقدر امشب خوشبختم من ... به من نگاه کرد ... ... ... . . .

آنرولی

محمد رضا خان! نکند اين پيرمرد خودت باشی؟!شايد هم با او به وحدت رسيده ای؟! الا ای حال پتو را سفت و خت بچسب که اين زمستان هنوز با ما کار دارد.