اصفهان!

 

سی و یک ، سی و دو ، سی و دو ونیم ؛ کی گفته این سی و سه پل است آقا ! چاخان فرموده اند از همین جا اعلام میکنم که بدانید به قاعده نیم پل هالو فرضمان کرده اند . مچشان را گرفتم . فعلاٌ خوابالو تشریف داریم فردا صبح دقیقتر ور انداز کنم نصف جهان را مشروح تر مکتوب میکنم  . 

/ 4 نظر / 3 بازدید
شيخ الشيوخ

نه برادر شیرین سی و سه تاست بی خود برا این الله وردی خان ننه مرده حرف در نیار

نیلرام

حالا که اصفهانی و حالا که قصد نکرده مدتی است بخشی از روزگار منی و حالا که سال نوست و عیدانه رسم است و حالا که من دلم تنگ است..... از هر کجای شهر که می گذری چشمان مرا همراه کن و خوب بچرخ آنجا دیار دور آدمی است که دیگر نیست. چه خوب که از هر جا که هستی می نویسی

نجات

هی من میگویم این اصفهانی ها ریگی به کفششان هست هی بگویید نه ... بیا این هم از سی و سه پلشان مثلا : دی [زبان]

پریدخت

ایشون تمام زندگیشونو با بنده تقسیم کردن