چقدر دوست دارم زندگی ام را از دیروز تا امروز از ته بیل بزنم بریزم تو فرقون بنفش سبزی فروش دوره گرد محل ... بی خیال سوت بزنم و از کوچه خیابون رد بشم

/ 5 نظر / 3 بازدید
شيطان

شهرداری به جرم سد محور فرقون زندگيتا می گيره خوشحال ميشم به بلاگ منم يه سری بزنی

lonely**

خودم گفتم. همينجوری.