ازدواج آدم را  یا خوشبخت می کند یا فیلسوف .

/ 5 نظر / 242 بازدید
سپیده رگباری

ولی تو یکی رو فکر نکنم خوشبخت یا فیلسوف کرده باشه، هان؟

کوازار

ما که ازادواج نکردیم کدومش هستیم ؟