باشد كه آنروز . 
كه اصولا جايي ، روزگاري مي فهمد بزرگترين كلك ، صداقت است .

/ 4 نظر / 3 بازدید
سان

باشد تا يک روز بفهمد!

آنرولی

بزرگترين کلک دنيا را هم بخورد، از چهارپای شيطان پايين بيا نيست که نيست. اقتضای طبعش است.

nergal

محمد رضاي گل: سلام عزيز. يك مدتيه هم مخم ايراد پيدا كرده هم چشام. پشت سيستم با هيچ مونيتوري نبايد بشينم، به سفارش دكتر البته. اينه كه شايد نبودن من يه جورايي شرمندگي ناخواسته باشه. پست جنگ جهانيت كولاك بود پسر. دير رسيدم اما. ميگن اينطور نوشتن هم يه جور نوشتنه. نه؟ خيلي مخلصيم قربان. من.