ما اینجا در یکی از حساسترین و سرنوشت ساز ترین دوره های زندگی مان  قرار داریم . همانطور که خاکمان ، کشورمان و هم نژادانمان . یکجورهایی قضیه و موقعیت نیاز به همفکری و هم اندیشی به شکل دیالوگ دارد نه مونولوگ ، با این پیشرفت عظیم در سطوح مختلف دهکده جهانی جناب مک لوهان و متعاقباٌ در شعور و اندیشه نسل بشر دیگر حرف ها ، نظر ها و تصمیمات دیکتاتور مابانه و یک طرفه و از جانب بالا نه تنها کاری از پیش نخواهد برد بلکه یحتمل به بحرانی تر شدن فضا و کور شدن راههای خروج از بحران منجر بشود . یعنی این تصور پیش بیاید که بهتر است منطق عقل  را کنار گذاشت و به قول ارسطو برای تفیهم از چماق استفاده کرد . در این لحظه در این فرصت معین باید تصمیم معینی گرفته بشود . آینده دریاره ما چه خواهند گفت ؟ ما در یک واحد زمانی معین و گذرا قرارداریم . همانطور که ما در اینجا در این فرصت معین در حال اجرای یک تصمیم معین هستیم .

/ 0 نظر / 3 بازدید