پیش خودم گفتم حواسم باشد دوباره سرما نخورده باشم یک لا پیراهن را روی تیشرت های تابستانی ام پوشیدم ، دو روز است علی الدوام گرماخوردگی دارم . گمانم آفتاب دارد حماقتش را ثابت میکند.   

/ 4 نظر / 3 بازدید
امین ف

بیشتر قحبه مسلکیش را اثبات می کند

سما

شاید هم به خوش تیپی بیفزد ... !