این بیچاره تو سری خور ما شده است و صدایش جز  تقق تققی که انگاری  صدای قولنج ترکاندن است ازش در نمی آید . اسمش را گذاشتند ماوس یا به عبارت حداد عادل موشواره اما بیشتر به لاک پشت ها یی می خورد که جرات نکرده هنوز از لاکش بیرون بیاید . فقط چیزی که هست ؛ دمش را گرفته اند و تپانده اند آنجای کیس که فرار نکند شاید .

/ 9 نظر / 3 بازدید
مهدی بوترابی

نکته سنجی و ريز بينی حق مسلم ماست آسمان آبی است ولی نه عميقا

سارا

ای بابا..... من فقط با ... حرف دارم(just kidding)

سارا

نيکبخت خانم تازگی ها با دست گال ميزنه........ هاهاهاهاهاهاهاهاهاهااه

ماندا(نجات)

يک لبخند عريض کفايت می کند به گمانم برای اين پست

۱۲۱

ولی کلاْ برا کليک لازمه اين لاکپشتواره سر بزن اين پستی که لينک کردم