زیبا فهمیده ام از کجا زیبا تر نشدی و جاماندی از حوصله . بیا میرویم تا پیدایت کنم  ؛ باز کن موهایت را در باد که بدانم داری همراهی ام میکنی . تا آخر راه همین اول راه مانده و تا برگشتنمان همین پایان راه .زیبا کجایی حواست هست ؟

/ 9 نظر / 3 بازدید
nergal

زيبايي از طاقت حوصله من خارج است. آسيب من است اين هجوم. من از زيبا جا مانده ام اما بي زيبا تنها هم نيستم هستم اما نمي دانم.

سارا

خواهش ميکنم. خواهش ميکنم. خجالتمون ندين....

۱۲۱

می ايی اگر باز جايی مانده پا در کفش کنم؟ شنيده ام شنيده ای اگر راهی مانده جايی باز از تکرار تو اگر باز کجايی؟

سان

الان دارم اين رو گوش ميکنم http://www.esnips.com/doc/e9171698-930f-4178-beaf-1bb54d345747/ImprovisationonShurangiz و با اين چيزی که شما نوشتی تقريبا يه غم گنده قلمبه حس کردم!

آنرولی

خواستم بايستی سر جايت.تند بدوم.دور شوم از نگاه آتشينت. قدری که فاصله افتاد از همان جا زل بزنم به آن دو ستاره...خوب که نگاه کردم دوباره بدوم بیایم کنارت.با هم پا بگذاریم همین اول راه را آخر راهمان کنیم. و راه برویم فقط...

۱۲۱

هوش از سرم می پراند وقتی به نقاشی اين متن فکر ميکنم. تو اينو تجربه کردی و يا شايدم دوس داری تجربه کنی يا من خيلی نفهمم و يا تو خيلی افراطی. بهانه فهمت برای فهميدن همراهی هم قشنگ بود مگناتيده ي همنام که باد بيايد و تو بيايی و زلف بر بادرفته در باد بيايد و باز هم تاکيد ميفرمايم در بعضی از متنهايت تو يه نقاشی قهوه چی! بيجا نگفته امت آقای فراگوت!

نجات (ماندا)

چند وقتی هست موهايم را روی شانه هايم ميريزم نه برای زيبايی که از سر بی حوصلگی ...! شايد زيبای تو هم اگر موهايش را در باد رها کند برگرد به همان بی حوصلگی ..

۱۲۱

خوشمان آمد چسفيد روس و اکراين خوبه