اینجا چهار سالگی خودش را قرار است جشن بگیرد . اگر یک کافه واقعی بود با مقادیری میز و نیمکت و پنکه سقفی و قلیان و استکان و نعلبکی ؛ میشد یکی از اینها را گل منگلی آزین کرد که هر که می آید بفهمد که یک خبری هست ؛ آنها که رویشان باز تر بود مشتری پرو پا قرص تر بودند خودشان را راحت میکردند و میپرسیدند که برادر اینجا چه خبر است ؟ جوابشان را هم میگرفتند و آنها که غریب و تازه وارد تر بودند و گذری - که یا از سرما یا گرمای خیابان و پیاده رو- بد ندیده بودند که یک استکان چای قند پهلو یا شربت خودشان را مهمان کنند،  پچ و پچ شان راه می افتاد که بلکه از کنجکاوی نترکند. خیالم بد نباشد در مورد خود اینجا بنویسم . بی خود و بی جهت که اینجا کافه کلاسیک که نشده ؛بعید نبود اسمش بشود کافه ستاره و رنگ و رویش هم بنفش یا یاسی کمرنگ میشد و حسابی رمانتیک اگر الکی خوش بودم و از سر شکم سیری راه انداخته بودمش . ای بگی نگی یک ذره فکر و دلیل هم برایش دارم . کافه را خیلی دوست دارم و وقت خالی ام را تا آنجا که بشود توی یک کافه میگذرانم (البته اینروزها کم شده ) و کلاسیک که نشان میدهد به سنت و اصالت قدمت ، زهوار در رفتگی و این حرفها کار دارم ؛ اما بهتر است انگیزه ام را وقتی بنویسم که درک و شعورم به قدری بشود که بتوانم از آن دفاع هم بکنم . فعلا ٌ ترکیبش که قشنگ است ؟ کافه کلاسیک ! به سلامتی خودمان

راستی امروز چای و قلیان مفتی است رفقا! همه مهمان من .

/ 7 نظر / 3 بازدید
دنیا

قبول نیست! من اولین کامنت و تبریک اینجا را قرار بود بنویسم! نشد که.. هاه

سما

بی خود و بی جهت که اینجا کافه کلاسیک که نشده... کافه چی اینکاره است رفیق. نوش به سلامتی هرچه بلده راه ...

دنیا

سه دو یک دوباره می گیریم. نور .. صدا .. حرکت مباااااااااااااااااااااارکه بسیار !! من از همان مشتری قدیمی ها هستم ها یک استکان چای تازه دم خوش رنگ خوش عطر داغ لطفن [نیشخند]

نجات

تبریکاتمان را پذیرا باشید .. به عنوان مشتری قدیمی که این روزها می آید ساکت و آرام گوشه ای مینشیند .قهوهای تلخ می نوشد فکر میکند

نقطه‌الف

پیشنها‌د معرکه‌ای بود فقط به‌جز قلیان و چایی که هیچکدام دلربایم نیست! دونقطه دی

صبا

به کافه چی : کافه ی شما قدیمی ست از آن کهنه کارهایید و فکر کنم با کافه ما پیوندی ندارید! خب کافه تان را دوست دارم به خاطر همان قلیان هایش گرچه تنباکوی قلیان های ما اصل نیست ولی فکر کنم ارزش امتحان داشته باشد به خدا ارزان حساب می کنیم!