پشت پنجره نشسته . دستها را قلاب کرده زیر چانه و موهایش را دم اسبی بافته که برود توی حیاط با گلها بازی کند ، از شاخه درخت ها آویزان شود . لانه پرنده هایی را که رفته اند را بگذارد جلوی آفتاب تا وقتی برمیگردند گرم و نرم باشد .  البته بعضی وقتها هم یواشکی لای پنجره را باز میکند و سرکی توی حیاط میکشد ؛ بهار

/ 4 نظر / 4 بازدید
دنیا

فعلن که شدیدن داره بازیگوشی می کنه.. چند ساعتی سرک می کشه و تا می خوای رد پاش را حس کنی و نفس عمیق بکشی و ریه را پر از هوای بهاری کنی.. قایم می شه و سرما را با پوستت احساس می کنی..

بنفشه

بغض مي كنه پنجره.وا نميشه. بغض مي كنه. كسي كنارش نشسته بود پنجره...رفت تا سر به هوا...

paridokht

چه با احساس بودی خبر نداشتم

شعبون بی مخ

همین کارارو میکنه همه متتظرش می مونن دیگه[سبز] منکه عمرا منتظرش نیستم.مگه این زمستون چشه