قضیه دو دو تا چهارتاست آقاجان ! اگرفرض کنیم که حباب لامپ تن باشد واگرقبول کنیم که رشته های تنگستن که هدایت کننده جریان الکتریسیته هستند مغز حباب لامپ باشند ؛ در نتیجه لامپ ها روشنفکرترین ترین موجودات روی زمین هستند . بهمین سادگی ، گفتم که قضیه دو دوتا چهارتاست آقاجان .

/ 1 نظر / 3 بازدید