حاشيه بر عليه متن قيام ميكند پدر سوخته ي نمك نشناس !

/ 4 نظر / 3 بازدید
گوساله

اگر درست فهميده باشيم اين متن را و دوزاريمان کج نبوده باشد بايد بگيم: دهه ی فجر مبارک!

گوساله

همنامی ديگه نمشه کاريش کرد خب

سارا

امان از اين عکسها.....