چهارصد سال پیش در چنین روزی برای اولین بار یکی از آدمهای کنجکاو و فضول بشر دو پا از روی زمین ماه و ستاره ها را توسط تلسکوپ خود ساخته اش در آسمان چشم چرانی کرد و آنجا به بشر برای اولین بار فهماند که آنچنان که بنظر میرسد ماه؛ صاف و خوشگل و سفید مفید نیست . بلکه پراست از چاله و چوله و لکه .واصلا ماه همین یکی نیست که ؛ از این بهتر هم هست و مثلاٌ یک سیاره ای هست که بعد ها نامش فاش شد بنام ژوپیتر که چندین ماه دارد که حسابی دورش سرش هم میچرخند .

کف نوشت : امروز سالگرد اولین روزی است که آقای گالیله اولین تلسکوپ اختراع شده بدست خودش را برای تاجران ونیز رونمایی کرد . (٢۵ آگوست ١۶٠٩) این عکسی هم که این میبینید فی الواقع عکس همان چیزی است که تاجران ونیزی دیده اند البته کمی بازسازی هم شده .

راستی منبع اینها که نوشتم اینجاست وگرنه منکه دوزار از ستاره شناسی نمیدانم . باعث اش هم گوگل امروز شد

/ 1 نظر / 12 بازدید
میم دانش

خودم از این پست خیلی خوشم آمد دونقطه دی