آفتاب دست و پا چلفتی امروز انگار که آسمان را بی کلانتر دیده هفت تیر کش شده مزخرف یادم باشد توی اولین هوای ابری و گرفته بگویم بتاب .
/ 4 نظر / 3 بازدید
سما

ولنتاین است ... شاید آفتاب پرست را دیده خوب !