زن : اه حالم بهم میخوره وقتی اون قیافه ی مسخره رو به خودت میگیری بی ریخت

مرد : اصلا من عاشق این مدل حرف زدنت ام .

زن : راست میگی ؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهربان

فونت نوشته هاتون ریخته به هم