یک حال مسخره ای دارم که فقط خودم میتوانم درک کنم چه جوری هستم ؛زیاد نمیشود تعریفش کرد  فقط بیشتر به بیحالی میزند . معلوم نشد برایم که کجا ، بابت چه و از چه قضیه ای به بعد اینجوری قبض حال شدم . بخش هولناک داستان دقیقاٌ همین است که خدمتتان عارض شدم ، اینکه منشاء و منبع وقوع این حال مجهول است . به عبارت ساده تر در اینکه بفهمم این ضد حال طویل از کجا آب میخورد شدیداٌ مانده ام .لذا از تمامی دوستان و آشنایان تقاضا دارم اگر از علت این قضیه سر نخی ، نشانی و یا خبری در دست دارند دریغ نفرموده و خوشحالمان کنند .

کف نوشت پزشکی : این عارضه همراه با تغیرات مزاجی و ازدیاد اشتهاء همراه است و علاقه شدیدی به میوه های گرد و آب دار برای حقیر بوجود آورده.

/ 2 نظر / 3 بازدید
phoenix

نظر لطف شماست:) این حال نا معلوم شما هم امیدوارم زود تر معلوم شود.

شاهین

سلام این حالت شما همراه با تنبلی مضاعف, عدم تمایل به انجام هرگونه فعالیت فیزیکی یا ذهنی, تمایل به خواب و ... همراه است؟ اگر قول می دهید برداشت بد و نامربوط نکنید, " آب هندونه" ... بگذریم. اصلا به من چه؟