حالا که آمده ای نرو ...دیگر گریه نمیکنم ... حالا که آمده ای نرو ... کیفت را باز کن و دستمالی به من بده

/ 5 نظر / 3 بازدید
مينا

من اگه بميرمم گريه نميکنم............تو هم بسه ديگه !تازه دستمال هم ميخواي.......

مينا

اگه اين دفعه کامنت گذاشتم برات...ما رو بگو برا کی کامنت ميذاريم......اخه يک خط نوشتن هم شد اپ..............معلومه افرادی مثل شما هستند که ترافيک ايجاد ميکنند

lonely**

با وجود دوستای خوب احساس تنهايی کردن خيلی مسخره است. مرسی. واقعا هنوز روز مبادا نرسيده.

مزدور

سلام آمده ام اما کيف ندارم. کيفم را زدند نامردا!!! آه دستمال که نيست با گوشه آستينت پاک کن راستی شما می تونی از کنار ما بی ادبان راه لقمان را پيش بگيري!!!!!! ياحق.