سه چهار نفري بوديم . يكي قرمز پوشيده با كفشهاي آل استار و دختري شانزده هفده ساله ميزند ؛ آنورتر پسركي نشسته با موهاي تميز و واكس خورده و لا ينقطع دارد ميخواند . گمانم پشت كنكوري باشد ؛ بيرون كنار بليط فروش هم پير مردي با مسئول باجه گرم گرفته و براي هم بليطي پاره ميكنند جفتشان چنان پليور و كت روي هم پوشيده اند كه انگاري بادكنك هاي فيسيك كه فقط شكمشان باد ميشود و هر ازگاهي تلو ميخورند . اتوبوس مي آيد و همه از پيشم ميروند .

هوس كرده بودم بعد از مدتها توي ايستگاه اتوبوس بنشينم . ماشين را پارك كردم صد متري جلوتر و رفتم تو ايستگاه نشستم .

/ 4 نظر / 3 بازدید
sun

durbin hamrahetun nabud?

سارا

و اینو ميگن دل خجسته داشتن. آخه...........!!!!!!!!!!!!

نوشين

ديدنی است چهره مردم در ايستگاه....

عليرضا سمر

معلومه که رسما داره ترتيبم داده ميشه!!!! الآن که اينجام بعد از ۴روز پی.سی رو روشن کردم و ۳۰مين وقت آزادمو دارم مصرف می کنم! لا مذهب از کارت سوخت يه پاترول هم زودت تموم ميشه! اگه زنده موندم حتما نيک پيک هم ميام! مخصوصا اگه علمی باشه مزاحمتان نميشويم از بابت تحصيلات عاليه است که مطمئنا اگه مزاحم نشم بهتره! وگرنه بسيار دلمان برايتان تنگيده است