همینکه چند روزی بیفتی کنج خلوت ، قدر عافیت شیر فهمت میشود . عافیت یعنی همین زود بلند شدن از رختخواب ؛ طوری که آفتاب بیاید به این نیت که بیفتد روی تخم چشمت و بیدارت کند ولی زکی ! تو بیدار شده ای و نشسته ای صدای جیغ کتری را بشنوی ؛ عافیت یعنی همینکه یک تکه از جریان زندگی خواننده هایت باشی . عافیت یعنی همین حس بی حسی . زندگی یعنی بوی نم شیروانی و عطر برگهای پنجه ای چنار که باران خورده هراسان از باد وآفتاب فردا چسبیده اند به پشت پنجره . اینجا پشت پنجره شاید کنج خلوت برگهای چنار است و بوی شیروانی باران خورده . شاید همانجا که قدر عافیت شیر فهمشان شود . ابتدا یا انتهای زندگی

/ 2 نظر / 3 بازدید
سارا

درود... شاید این نوشته خیلی با احساساست این جانب هما هنگی داشت... خیلی زیبا بود.... مخصوصا که به تجربه هم در آمده این روزها....(دانشگاه).... به ما هم سر بزنید... از سر گرفتیم نوشتن را...[چشمک]