بايد آدمهايي باشند كه بودنشان آزار نميدهد آدم را و آزار ببينيم از نبودنشان .

/ 6 نظر / 3 بازدید
ماندا(نجات)

بايد باشند ... همشه همين است انگار نبود چنين آدمهايی مخالف قانون طبيعت است

ننی

درسته ! ... اي قديمي ! .....اي خوب تو مرا ياد کني .....يا نکني من به يادت هستم من صميمانه به يادت هستم