من و ماشینم و خیابان و چهار راه با چراغ قرمز و سبز و زرد لعنتی و پلیس سر چهار راه و دختری که از چراغ قرمز رد میشود ، دکه سر چهار راه و آدمهای چهار ر اه بعدی و قبلی  دکه روزنامه فروش با روزنامه هایش و حتی با آدامس هایش و آشغالی جلوی درهمه خانه ها با خانه هایشان و آدمهایش و هرچی توی جیبشان دارند  قابلمه تفلون مادر و تو روی هم بهمان میگویند جامعه ؛ بقچه مامان بزرگ هم با یک عالمه خرت وپرت البته خودش یک دنیایی است آقا !
/ 6 نظر / 3 بازدید
دنیا

دوست داشتم این توصیف از جامعه رو و این دنیای بی انتهای بقچه ی مادربزرگ.. ولی مادربزرگ من هیچ بقچه ای نداشت و نه صندوقچه ای.. یا اگرم داشت به من نشونش نداده هیچ وقت!

paridokht

این ماشین همیشه با تو’

سوده

سوده

همه این تشبیهات به اضافه دادن آدرس به دیگران یعنی جامعه یعنی زندگی یعنی ممنونم که جواب دادین[نیشخند][لبخند]