درست شد یکماه ، اسمش را گذاشتم ماه بلوا ! برداشتم با خودم حساب و کتاب کردم که ماه آینده یعنی همین تیرماه زیاد خرج نمیتراشم و به همین خاطر چاله در آمد این ماه ام را بعلاوه چندرغاز پول تو جیبی از قبل کندم و رفتم یک سری خرت و پرت خریدم . با خودم میگفتم « یکماه که چیزی نیست پسر ! تازه شهروند امروز را هم اینترنتی مطالعه میکنم ، اصلاٌ این یکماه چند شماره را نمیخوانم . طاق آسمان که پایین نمی آید !  مثل فشنگ میگذرد ؛ چشم بهم بزنی تمام شده و همه چیز مرتب شده . مگر آن ماههای دیگر همینجوری فرتی پرتی تمام نمیشدند ؟ » با همین حلوا حلوا کردن ها دهنم شیرین شد و حماقت کردم و به این ترتیب هشت ام گروی نه ام مانده . گفتم که ماه بلوا ست .

/ 7 نظر / 3 بازدید
مریم

یعنی امروز که 12 برج تو دیگه هیچی پول نداری ای بابا مگه می شه آخه آدم باید یه پس انداز کوچولو واسه این موقع ها داشته باشه پیشم بیا اپم[گل]

sasa

حوندم و خیلی خیلی از راهنمایی خوشحال شدم.....مرسی فراوون....[نیشخند][گل]

phoenix

خوب خوبه که یه ماهه. عمر بلوا نیست.

شیخ الشیوخ

البت اگر پول نزول خواستی ما که نه اما هممسلکانمان بسیارند !

بنفشه

آره! روزهای خوبیه این روزها!

شیخ الشیوخ

به به برادر می فرمودید شتری گاوی گوسفندی چیزی برایتان سر می بریدیم تا مجبور نشویدی از ساندوییچی های هتل پل تناول کنید !! ما که غریب به 70 سال است در این شهر میزیم هنوز جرات نکردیم از آنجا ساندوییچ سق زنیم !! به هر حال ما همه گونه در خدمتیم