گوشه اینهمه تاریکی شب ،آخر اینهمه نور ترسو ؛از پس این همه برگهای چنار ابله ، وسط اینهمه برج بلند و مغرور ،کور سوئی پشت یک پنجره کوچک و باز از چراغی روی یک میز که دورش دونفر با دل خوش به سیاهی لب پنجره ها به بلندای برج به برگهای چنار ، میخندند .

/ 6 نظر / 3 بازدید
سما

به سیاهی شب که نمی خندند ... به جد موضوعی دیگر در میان است رفیق !

بنفشه

من اينطور خواندم:یک پنجره کوچک((هست؟)) و باز از چراغی روی یک میز که دورش دونفر با دل خوش به سیاهی لب پنجره ها به بلندای برج به برگهای چنار ، میخندند . ((؟))

نجات

خوش به حال آن خنده ی از ته دلشان

ناربانو

و یک نفر زیر پنجره ان دو ...زیر پالتوی شب و سرما ارشه ی لرزان را میکشد بر دامن شب

ناربانو

http://narbanoo.blogspot.com این یعنی شما بردید