ميدانم كه خاكستري ام يا هر چه تو ميگويي قبول . لا اقل تو صورتي بيا سر وقتم . همين كه گيج و مسحورت شدم دست به كار شو . زرد سيب زميني ، قرمز آلبالويي ، سفيد نمكي ، نارنجي هويجي بلكه هم سبز كاهويي . هارموني اش با خودت . ميدانم كه از طرفداران جماعت دفاع از هارموني براي دوام هم نشيني هاي رنگين  هستي . راستي يادم رفت من زيادي دلم تنگ ميشود براي تو. چه صورتي باشي چ آبي چ بنفش ،   ؛ تو هم دلتنگ ميشوي اصلا ؟

/ 8 نظر / 3 بازدید
nergal

با يك حركت سريع قلم مو و يك خط نازك از بين سبزها، تيره تا روشن. و شبيه يك تابلو منتظر بيننده كم حوصله يا كسي كه بتواند براي صرف چاي منتظر بماند. صبحانه باينري نوش جان.

نجات (ماندا)

جوليا پندلتون ... شخصيت نچسبی داشت تا آنجا که می دانم عجب سليقه ای .. هميشه گفته ام باز هم ميگويم دلتنگی ها کم نيست ...