حرف ها دو جورند . بعضی به دل می نشینند و مقادیری به کله ی آدمیزاد مثل میخ فرو میشوند تا بمانند برای ابد . آنهایی که نه به دل می نشینند و نه در کله فرو می روند هم که تکلیفشان معلوم است ، باد هوا با خودش میبرد

/ 2 نظر / 4 بازدید
سامان

و ناب ترین کلام ها، آنهایی هستند که سرچشمه شان احساسات گذر کرده بر اندیشه و افکار گذر کرده بر قلب است...

بنفشه

و از آن جایی که به قول حسین عزیز پناهی، در این زمانه حرفهای نشنیدنی را زیاد می شنویم و حرفهای شنیدنی را کم، ما به اون میخ هم راضی ایم...چه کنیم که باد زیاد نمی وزد و نمی برد...سنگینی همان حرفها که تکلیفشان را معلوم فرمودین، عین یه لایه چربی و ضخیم، سمج میشینه روی روزها.