/ 5 نظر / 3 بازدید
سارا

فیلمی بود شایسته ی چندین بار دیدن. آپ شد...

سارا

فیلمی بود شایسته ی چندین بار دیدن. آپ شد...

بهزاد

محسن محسن محسن(به سیاق خودم بخوان با ی اوه در ابتدا) چندین بار عزم برای دیدن پرچم کاویانی افراشتم هر بار باران امد باروتها نم کشیدند

PARIDOKHT

عجب فیلمی بود مخصوصا صحنه آخر