حسابی بند کرده ام این روزها به بد اخلاقی و غرغر کردن و شاید هم بدون نقطه هایش . فجـــــــر نیوز بالا نمی آید و کلافه کرده . شلنگ تخته مردم توی شهر و اتوبان ها که مزید علت که لا ینقطع به هر در و دیواری میرسیم از آن آب دارهایش نثارش کنیم با مخلفات . همین دیروز یکی را پشت فرمان متمدنانه صدا زدیم " گاو" بس که هی مثل آب خوردن لاین عوض میکرد و پشت سرش جماعتی که انگار می خواهند دزد بگیرند . این های وی پلیس هم که معلوم الحال است و از ترس تمام شدن سهمیه بنزین یک جایی توی اتوبان می ایستد و دوتا تابلوی قرمز استوپ در دستشان میگیرند که مثلا گاف بگیرند و ایست بدهند و جریمه کنند و عز و جز طرف را در بیاورند که باید راهنمایی شود پارکینگ ؛ اما فی الواقع زرشک .

کف نوشت :  از کسانی که در مسیر رفت و آمد با ما قراردارند میخواهیم آرامش خود را حفظ کنند و کماکان از مسیر های کم تردد عبور کنند در این ایام ./ زیاده امری نیست .

/ 6 نظر / 3 بازدید
نيلوفر

به آرامی آغاز به مردن ميکنی اگر سفر نکنی، اگر چيزی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی به آرامی آغاز به مردن ميکنی زمانيکه خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری ديگران به تو کمک کنند به آرامی آغاز به مردن ميکنی اگر برده عادات خود شوی، اگرهميشه از يک راه تکراری بروی... اگر روزمرگی را تغيير ندهی اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی، يا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی به آرامی آغاز به مردن ميکنی اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش، و از چیزهايي که چشمانت را به درخشش وا ميدارند و ضربان قلبت را تندترمی کنند، دوری کنی... به آرامی آغاز به مردن ميكني اگر هنگاميکه با شغلت، يا عشقت شاد نيستی، آنرا عوض نکنی اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی اگر ورای روياها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل يکبار در تمام زندگيت برای مصلحت انديشی بروی. به آرامی آغاز به مردن ميكني امروز زندگی را آغاز کن! امروز کاری بکن! امروز مخاطره کن! نگذار که به آرامی بميری...

سارا

ناراحت نباش بابا. اگه بهش گفتی گاو حتما لايقش بوده. بی خيالی طی کن. کله پاچه رو بچسب