نوشتن از حرف زدن کیفش بیشتر است  . وقتی مجبور باشی مدام حرف بزنی آنهم به نازل ترین شکل که مکالمات دیا لوگ عامیانه باشد دلت برای این کلماتی که در برخورد صدا ها می شکند و گاهی له و لورده میشوند و جایشان روی زبان نمیشود میسوزد رفیق ! میدانی ؟ نوشتن آزدای میدهد و اما حرف زدن آزادی ات را میگیرد .

/ 6 نظر / 3 بازدید
حسین

آه! به شدت با این موضوع موافقم.

کاسه داغ تر از آش

آره حرف هایی که برایشان محاطبی نيست اگر نوشته شوند، پر مخاطب ميشوند

گل خونه

چرا بیشتر کیف نمی کنید تا ما هم بیشتر کیفور بشیم؟[چشمک] شوخی بود می دونم که سرتون شلوغه ولی نمی شه در کافه رو هم که تخته کرد...

پریدخت .:

میشه طور دیگه بیان کرد