عمه جان اولش برای من عمه خانوم بود . قبل از آنکه برای اولین بار و یقیناٌ آخرین بار بتوانم ببینمش . بعضی وقتها حساب و کتاب اندازه طبع آدمها جفت و جور نمیشود . اینکه عمه یک دختر ترکه ای لاغر اندام و خوش ترکیب است چیزی بود که مادر و مادر بزرگ همیشه وقتی میخواستند از عمه خانوم حرف بزنند با هیجان در موردش میگفتند  و ما هم آب از لب و لوچه مان ولو میشد و توی تصوراتمان خیال برمان میداشت که این عمه ی ندیده خارج نشین زرق و برق دنیا دیده اگر بخواهد مثلاٌ بیاید چه میشود و چقدر خوش بگذرد . پدر از تمام نفوذ اش آنروزها استفاده میکرد که بتواند یک مقداری کارهای ورود خواهرش را تسهیل کند . بالاخره همه ایرانی ها با نفوذ هستند و تنها بعضی از بعضی نفوذشان بیشتر است و الا همه الحمدلله از نفوذ در یک جایی برخوردارند . حتی یادم هست بعضی وقتها توی مدرسه این نفوذها را جمع میکردند وبرای رد گم کنی اسمش را میگذاشتند انجمن اولیا مربیان که کسی بو نبرد که چکاره اند و آن که نفوذش به بقیه میچربید و کمتر وقتش را داشت که توی جلسات شرکت کند میشد ریئس و مابقی هم یک کاره ای میشدند دیگر . مادر هم که یکی دوبار بیشتر عمه جان را ندیده بود حسابی وسواس گرفته بود که فلان چیز باشد فلان چیز هم باشد و تقریباٌ تفکر حذفی نداشت و به همه چیز یک نگاه آبرودار میکرد و اگر احیاناٌ آبرو دار هم نبود لا اقل آبرو بر نبود کفایت میکرد . توی وسط همین بلوا و بلوشو های بگیر و بیار عمه جان که قرار بود توی تابستان بیاید یکروز صبح اوائل اردیبهشتماه بود که از سر و صدای کاسه بشقاب ها و صدای ضعیف چاق سلامتی ها بیدار شدم . صدای مادرم از اینور خانه شروع میشد تا آنطرف ادامه داشت این یعنی که تردد میکرد و حرف میزد . عمه جان بی سر و صدا بر خلاف قول و قرار های قبلی که سفارت به خودش داده بود سر از خانه ما در آورده بود . توی دلم گفتم غلط نکنم نفوذ کار خودش را کرده . سر وضعم را مرتب کردم و یک کمی ژل هم که دور از چشم پدر خریده بودم و پشت صد پستو قایم کرده بودم زدم به موهایم تا براقتر باشد و فوکول ام از سمت چپ به راست حسابی صاف و تمیز باشد . آقاجون با اخم و بعضاٌ عصبانیت میگفت بهت نمی آید و انگاری گاو موهایت را لیسیده  اما خودم که خیلی از خودم راضی بودم و کیفور . در را باز کردم و وارد پذیرایی شدم که دیدم یک خانومی نه آنچنان ترکه ای بلکه نسبتاٌ چاق کنار بی بی جان نشسته و بی بی هم مسحور و مبهوت نگاهش میکند . تمام آن چیزی که از عمه جانمان تصور کرده بودم غلط بود . حتی خود مادر هم میگفت تعجب کرده بوده که عمه جان اینقدر عوض شده باشد البته منظورش از عوض شده باشد چاق شده باشد بود  . فقط بی بی برایش فرقی نداشت و لا ینقطع کیف میکرد از دیدن عمه . من هم که اولین بارم بود عمه ی ندیده را میدیدم . توی اولین برخورد همین که داشتم از دور نزدیک میشدم به جایگاه ؛ بی بی در گوشی یک سرنخی دست عمه جان داد که با قیافه ای مطمئن  وقتی نزدیک شدم جوری اسمم را صدا زد که انگاری صد سال است همدیگر را میشناسیم و حدوداٌ نودو نه سال است که دیگر همدیگر را ندیدیم  و خیلی دلمان برای هم قنج میزند . من هم که نمیدانستم چی صدایش بزنم ؟ و صرفاٌ حس خوبی از آمدن مهمان داشتم . این جریان گیج و منگی تا یکی دو روزی ادامه داشت . آخرش را میخواهم بد تمام کنم . عمه جان از همه ی زنها مرد تر بود . از بعضی مردها هم حتی . بعدها برایم ثابت شد . اصلاٌ از همین جاها برایم شد عمه جان ! . دقیقاٌ از همان موقع که تنهایی خانواده اش را آورد ایران و شوهر دست و پا چلفتی اش را فرستاد سر کار و برایشان خانه درست کرد . توی خانواده یک کسی را داریم که تمام خبر های بد را خودش به تنهایی تقبل میکند . این کی را هم همینطور . ساعت دو و ربع بعد از نیمه شب بود . خبر مرگ اش خیلی ناگهانی بود مثل خیلی از خبرهای ناگهانی . سر خاکش تمام قد به احترامش تکان نخوردم . 

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

این نوشته بسیار فرق می کرد با باقی نوشته ها. بد تمام نشد. فضایل اخلاقی این بانو همین که براردر زاده اش را به فکر فرو برده علتی است بر جاودانه بودن او. روحش شاد...[گل](آپ شد)

ناربانو

اوپس !!!