خیال را به بوته ی نقد کشاندند به جرقه ای از عقل آتش زدندش که نسوخت ؛ پس هر چه که بر جای ماند؛ عقیده نامش نهادند .

/ 3 نظر / 3 بازدید
نیوشا

گردو؛ ضد پیری[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

صبا

دست نوشته های شخص شما خیلی به مزاجمان خوش آمد جو گرفتمان لینک کردیمتان! سربلند و سخت وپرامید باشید

نقطه‌الف

ممم...آن قسمت "نسوخت"ش را نگرفتم! اگر نسوخت پس تمامش باقی ماند که؟ پس عقیده همان خیال شد؟ همان خیال شد دیگه... آره؟؟؟ :)