یک شب سمج شدم افتادم به جان پیر مرد که بیا و از تجربه هفتاد و چندی ساله ات استفاده کن ببین این نیمه های شب دقیقاٌ کجای شب است ؟ گفت رویش فکر میکنم . هر چند از دیده دور بود تمام این مدت اما بعضی وقتها بی بهانه به یادش بودم . خیلی وقت بود که دیگر ازش خبری نداشتم . یاد آن پیپ خوش کام و همیشه روشن اش که هیچ وقت خاموش نمی شد چونکه قلق اش را میدانست ، سنگفرش های حیاط خانه اش که آنقدر آبیاری شان کرده بود که انگاری دندان لق توی دهان زمین شده بودند و هزار و یک خاطره دلچسب دیگر شد بهانه که بخواهم صدایش را بشنوم . صدایش همچنان میلرزد و خش خش خاص خودش را دارد . گفتم شنیده ای که فاصله ها حریف خاطره ها نمیشوند ؟ جوابم داد به آن هم میرسیم اما آن نیمه شب که میخواستی بدانی دقیقاٌ کجای شب است همینجاست که من به زور قرص به خواب سپرده بودمش  . خندیدم و خجالت کشیدم .

/ 6 نظر / 3 بازدید
تیم تبلیغات سایت ساز

می توانید بجای وبلاگ سایت داشته باشید. سایت ساز CMSاست که این امکان را به شما میدهد که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ، فقط با 15000 تومان یک سایت حرفه ای، پویا و Dynamic فراتر از این چیزی که با آن کار می کنید به نام خود داشته باشید.

سحر

کسی دیگر نمی کوبد در این خانه متروکه ویران را کسی دیگر نمی پرسد چرا تنهای تنهایم!!! ومن شمع می سوزم ودیگر هیچ چیز از من نمی ماند ومن گریان ونالانم ومن تنهای تنهایم !!! درون کلبه ی خاموش خویش اما کسی حال من غمگین نمی پرسد!!! و من دریای پر اشکم که توفانی به دل دارم درون سینه ی پرجوش خویش اما!!! کسی حال من تنها نمی پرسد ومن چون تک درخت زرد پاییزم !!! که هر دم با نسیمی میشود برگی جدا از او ودیگر هیچی از من نمی ماند!!! سلام روز بخیر کلبه زیبایی داری وقت کردی به کلبه کوچک منم سر بزن خوشحال میشم عطر حضورت در کلبه ام بپیچه....روز خوش[گل]

رابیت

ستاره شناسی می داند پیر مگر؟[بغل]