سومین قفل را که باز میکند از همه صدای بدتری میدهد و دل آدم هری پایین می ریزد . سه قفله کرده دخترک را توی اتاق . یادش می آید که چه روزهایی داشته اند با هم در جنگ بین خوب و بد که شرش را بکند به حکم خیانت لاحق یا بگذرد از گناهش به علاقه سابق.دخترک هنوز که جلوی در ایستاده و نگاهش میکند دارد از ترس میمیرد و گوشه اتاق شبیه جوجه تیغی کز کرده در خودش که جلوی پایش آن لعنتی هم دراز به دراز . نگاه دخترک کفرش را در می آورد و جنازه آن لعنتی بیشتر . آب که از سر گذشت . عصبانی تر میشود و صدای جیغی تمام خانه را می گیرد صدای دری که به هم می خورد . حالا دخترک هم افتاده روی همان جنازه و خون گرمش دارد خون های سرد را میخورد و سر می خورد و جلو میرود تا برسد و بگذرد از پایه میز که سدی شده بود برای خون فاسق . باز هم روی افتادند . انگاری عذابش پایان ندارد .

/ 6 نظر / 3 بازدید
محمدرضا

خيلی سخت شده انگار اوضاع داش رضا ليست فيلمايی که اين هفته ديدی با کتابايی که خوندی و جاهايی که رفتی و دوستايی که گشتيو به عمو محمدرضات بفرس بينم لازمه بندازيم تو اتاق سه قفله ات کنيم يا نه؟ ------------------------------------------------------------ راستی اين تصوير بالای وبلاگتو آوردم تو وبلاگ خودم يه چرخی بزنه آب و هواش عوض شه گردن درد گرفت بدبخت! چاکراتيم

سارا

داستان از اين بهتر نبود؟؟؟؟

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم. کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند