صحنه ، صحنه اجتماع . بازیگران یک عالمه اند . هوا تنگ غروب است . آفتاب لعنتی دارد جان میکند گورش را گم کند پشت آن کوهها . آن بچه ای که آنجا دست اش را مشت کرده به مانتوی مادرش قرار است تا چند دقیقه دیگر عربده بزند و زار زار گریه کند که مادرش را گم کرده ؛ آن آقایی که کیف قهوه ای دارد و یک دسته گل دستش است دارد خوشحال میرود خانه تا قرمه سبزی بخورد و خیال برش دارد که خوشبخت ترین مرد روی زمین است که میتواند برای همسرش گل ، آنهم یک دسته اش را  بخرد و ببرد و قرمه سبزی بخورد ؛ آن خانمی که مانتوی گلدار پوشیده و کنار خیابان ایستاده هم قرار است دست کم پنجاه جفت چشم را از اینطرف چهار راه را تا آن طرف همراهی کند و احتمالاٌ قدم روی تخم یکی از همین چشم ها بگذارد ؛ آن دخترکی هم که این پا و آن پا میکند وهی ساعتش را دید میزند باید اساساٌ منتظر شخص بخصوصی نشان دهد ؛من اینجا پشت چراغ قرمز که همین الان دارد سبز میشود که بروم از صحنه خارج شوم . صدای عربده آن بچه تمام خیابان را برداشته !

/ 5 نظر / 3 بازدید
سان

تمام این متنه صدای عربده بچه تو گوشم بود. یعنی انگار منتظر بودم که یه چیزی مثل همین بغضه بچه هه بترکه یه هو!

سما

چراغ قرمزها کاش گاهی کمی طولانی تر باشند ...

نجات

کلا واضحه که صدای عربده یبچه خیلی رو اعصابت بوده ...

نجات

تحصیح می کنم عربده ی بچه

نجات

وای من امروز یه چیزیم میشه ! تصحیح !!!!!