خورشيد چاق ميرود بالا و روز ميشود ، آن بالا سردش ميشود و شل ميكند تا بيايد پايين كه ماه برود بالا و شب بشود . بيچاره زمين كه مسخره اين دوتا شده و احتمالاٌ بعيد است كه الا كلنگ سواري بلد باشد اصلاٌ.

/ 4 نظر / 4 بازدید
سان

زمين پدرسوخته تر از اينهاست!

سارا

البته که اسچی خوب میباشد ولی برای اهلش . نه ما ناشی ها که اون جا تویوپ سواری میکنیم.

آرش ( هيچكس )

واي بر من ، واي بر ما ، يار ، تنها خواست مان بود عشق ستودمان ، و ميان آن همه درد تنها دو تن زخم آلود از آن ما شد . . . . با نوشته اي از دلتنگي هاي كدوكي به روزم با حضورت در بازي كودكي ما سهيم باش با هزار درود بدرود <~~~~hichkas~~~~>