مدرنیزم به خودش هم رحم نمیکند . جوانک سر به هوا ؛  صدای آی پادش را بیشتر میکند تا ناله و نفرین سنت را نشنود . 

/ 4 نظر / 3 بازدید
دنیا

تو این زمونه دیگه هیچی رحم نمی کنه.. با بی رحمی تمام پیش می ره.

سارا

این کلمه ار دایره ی لغات این روزگار حذف شده..!

سارا

دیگه تحریم هم جواب نمی دهد. خوبه نوشتم آپم. [قهر][قهر][قهر]. دیگر کافه با جاده ی خاکستری بیگانه شده.....