آفتاب حسابی امسال وسط حیاط ولو شده بود . تو انگار فکر نمیکرد که پائیزی هم هست ؛ خزانی هم هست ؛ سرمایی هم هست و البته بارانی که بشوید خاطر داغ و عرق دیده ی مان را

/ 2 نظر / 3 بازدید
مريم

یك راه سریع و آسان برای كسب درآمد از طریق اینترنت . شما كه دارای سایت اینترنتی هستید که بازدیدکننده خوبی دارد ، تبلیغات سیستم را در سایت خود نمایش دهید و درآمد اینترنتی مناسبی کسب نمایید. بدون داشتن سرمایه و تنها با صرف كمی وقت و نه هیچ چیز دیگر از اینترنت درآمد كسب كنید!!!

بهناز

این آفتاب ساده لوح مثل همیشه رو دست خورد ولی امسال حسابی ما را سوزاند تا به یادمان بماند تابستانی را که خورشیدش آتش می گریست