یا به اندازه تلاشهایت  آرزو کن یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن .

شخص شخیص ویلیام شکسپیر  

/ 2 نظر / 3 بازدید
سما

که اولی موجب خفت است و دومی به غایت زاییدن اندرش موجب لنگان خرک خویش به منزل برسانی ...