تازه فهمیدم وقتی عصبانی تر میشود یعنی دلش میخواهد صحبت کند از همه چیز ولی میبیند من عصبانی و بی حالم . با خودش میگوید حالا وقتش نشده  خسته است ؛ آرام تر که شد، آب میوه ای می برم و لبخند میزند و تشکر میکند و تا آب میوه اش را بخورد حسابی از همه چیز حرف میزنم و او هم اصولا گوش میکند و خالی میشوم . من هم وقتی عصبانی میشوم با خودم فکر میکنم چرا با من درد و دل نمیکند . عادت کرده ام که همیشه کله ام را بخورد با آن تعریف های بی ربط از همه جا که ربط دادنشان به هم فقط از خودش بر می آید . خودم را توجیه میکنم که حتما امروز زیاد دل د ودماغ ندارد یا اصلا حواسش پیش من نیست . به همین خیال میگذریم و بالاخره منفجر میشود . بنا میکند به دعوا و خالی میشویم و به این نتیجه میرسیم که باید حرف بزنیم .

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

نمکش به همينه. خوش باشيد .

علیــرضا

گفتم نوشته هاش رسمی نيست؛ خبرشم چرته تو فجر نذارم! اگه صلاح ميدونيد بگيد آپ میکنم.

امير

دلم به اندازه دو خط موازی برای تو تنگ می شود .

نوشين

همين......!!!!!! (چشمک)