جیر جیرکها خیلی موجودات جالبی هستند ، انگار که اینها همیشه توی فرود آمدنشان در محاسبات دچار خطا میشوند ؛ شاید هم فرود آمدنشان بستگی به شدت جریان باد داشته باشد ، نمیدانم بهر حال سرتان را درد ندهم که دیشب یکی شان نشسته بود توی گلدان کاغذی . آن یکی رفته بود روی سر ستون راه پله های حیاط کنار ختمی . تا صبح برای هم جیر جیر و هارت و پورت کردند که مثلاٌ همدیگر را پیدا کنند و راهشان را بگیرند و بروند و تا صبح نگذاشتند من بخوابم . حالا که صبح شده و خیالشان راحت که تمام زورشان را زده اند و من بیخواب شدم صدایشان در نمی اید . لابد خوابیده اند . نه ؟ نمیدانم چرا خیلی اتفاقی هوس آبیاری گلدان کاغذی و سر ستون پله های حیاط به سرم زده ... این آب پاش من کو ؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
بهناز

جیرجیرک ها تا صبح جیغ می کشند در انتظار نور و می میرند. شاید جیرجیرک های خانه شما در انتظار همدیگر بودند و نور را از یاد برده! یعنی می شود روزی طبیعت برخلاف قانونش عمل کنه راستی خیلی وقته که صداشون رو نشنیدم

خاطرات واقعی یک زن

خیلی دل تنگم خیلی ولی چیزی که عذابم میده اینه که علت دل تنگیم رو نمی دونم شده تا حالا خودتون هم ندونیین دنبال چی هستین و یا این که یه چیزی کمه ولی ندونین چیه اون