عزیزم دیشب بر رصغری و خدردرد رفتیم یک جریی نزدیکهری پردگرن و کلی گررز دیدیم . رصلاٌ یک گله بودند .خیلی هیجرن درشت چونکه رز قبل قررر گذرشته بودیم . رگر میفهمیدند پوستمرن رر میکندند . وقتی که برگشتیم زیر نور مهترب تنهر روی علف هری نزدیک دکه نگهبرنیم دررز کشیدم . نمیدرنم چرر دلم بوسه میخورست . ررستی رین مرشین تحریر پردگرن به جری حرف‌ «  » - « ر » میزند . گمرنم رصغری زیردی فشررش درده قرطی پرتی کرده . بعد که درست شد بیشتر برریت مینویسم                                                                   تصدقت زیبری من . خدر حرفظ

/ 7 نظر / 3 بازدید
سحر

سلام اگه دوست داشتی بیا با هم بنویسیم جات تو جمع ما خیلی خالیه.

دنیا

چقدر سخت ست خواندنش! مترجم می طلبد [نیشخند]

پارادوکس ...!

این روزهر خیلی از مرشین تحریرها - - رر -ر- می زنند !! به زیبریت هم سلرم مرر برسرن !! سر به زیر برشی و سربلند !!

نقطه‌الف

:))) محمدرضا دانش! ...آخر داستانک!

سارا

سلام م م م م م م م. وبلاگ راه خاکستری به دلیل عدم کامنت گذاری شما دچار عقده ای بس عظیم شده است. با تشکر.....[چشمک]

الهه

یک ترجمه زیرش ...گوشه ای...کناری...پانوشتی...پی نوشتی...چیزی می گذاشتی تا ما بی سوادها راحت تر بخونیم بچه جان!

الهه

راستی 4 سالگی ات هم مبارک با مرام!