مهتاب اگر نبود همين آفتاب خنگ و دست و پا چلفتي صبح علي الطلوع سرگيجه ميگرفت كه گراي صدو هشتاد درجه شرقي كجاي دنيا ميشود كه برود بيرون بيايد .

/ 5 نظر / 3 بازدید
سان

يعنی من خودم رو بکشم نميتونم برای همچين جمله ای که تو نوشتی فقط يه فعل بيارم!

نغمه

خاک بر سر آفتاب!/ جریان روشنفکری مگر شامل حال من نیز می شود!! چه حرفا چه انگ ها آدم دم در میاره

سارا

و اين قاعده در مورد مهتاب هم صادق است. اگر آفتاب نبود............؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

سارا

و اين گل نرگس است البته من باب............